Către,
Primăria comunei Dorobanţu

Sediul/Adresa:
localitatea Dorobanţu, strada Primăverii, 45, judeţul Tulcea

 

Formular de înscriere a sistemelor individuale adecvate (SIA) de epurare a apelor uzate în registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea apelor uzate

- persoane juridice  -

conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea Sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

 

__________________________________________________________________

 

Din reţeaua publică __
Din surse individuale __

Colectare __
Epurare __

DA (număr / data) __________________________
NU __

DA (număr / data)  ______________________________________
NU __

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

DA (număr / data / compania care vidanjează / valabilitate)
___________________________________________________________
NU __

 

 • Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare- Conform prevederilor art.16 din HG nr.714/2022, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie să doteze vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apa, sisteme de raportare si localizare GPS):
 • ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

   

  ___________________________________________________________________________

  DA (număr / data)  __________________________________
  NU __

  Anexez următoarele copii:

     - Copie după Certificatul de înmatriculare;
     - Copie după ultimul Buletin de analiză al apelor vidanjate;  
     - Copie după Autorizația de construire;
     - Copie după Autorizația de mediu;
     - Copie după Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările;
     - Copie după Certificat de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la producători

   

                   Data                                                                                   Semnătura, LS

  Primăria Primăria comunei Dorobanţu, județul Tulcea, responsabil cu registrul SIA: ALEXANDRU GEORGE, sef formatie pompieri - Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență, numit prin Dispoziția primarului Nr 239/2022. Contact: tel: 0240576306, e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com