FORMULAR PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – NEPRIMIRE INFORMAȚII ÎN TERMEN LEGAL

Denumirea autorităţii publice locale:
Prim─âria comunei Mihail Kogalniceanu

Sediul/Adresa:
localitatea Mihail Kog─âlniceanu, strada Mihai Eminescu, 94, judeţul Tulcea
Data ........................................

Către,

ALEXE ANASTASE, Primar

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul...................... din data de ................. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele considerente:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Prin acest apel solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris__/în format electronic__, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
......................................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ................................................................................
Adresa ........................................................................................................................
Telefon ......................................
Fax ............................................