FORMULAR PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – RĂSPUNS NEGATIV

 

Denumirea autorităţii publice locale:
PRIMÄ‚RIA COMUNEI TOPOLOG

Sediul/Adresa:
localitatea Topolog, strada 1 Decembrie, 67, judeţul Tulcea
Data ........................................

Către,

CIOBANU MARIAN-LAURENÅ¢IU, Primar

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul................. din data de ................. am primit un răspuns negativ, la data de ................................., într-o scrisoare semnată de........................................................ (completaţi numele respectivului funcţionar). Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele  considerente:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Prin acest apel solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris__/în format electronic__, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
......................................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ................................................................................
Adresa ........................................................................................................................
Telefon ......................................
Fax ............................................