FORMULAR PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – RĂSPUNS NEGATIV

 

Denumirea autorităţii publice locale:
Prim─âria comunei General Berthelot

Sediul/Adresa:
localitatea General Berthelot, strada Principal─â, 30, judeţul Hunedoara
Data ........................................

Către,

HUZONI MARINA, Primar

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul................. din data de ................. am primit un răspuns negativ, la data de ................................., într-o scrisoare semnată de........................................................ (completaţi numele respectivului funcţionar). Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele  considerente:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Prin acest apel solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris__/în format electronic__, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
......................................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ................................................................................
Adresa ........................................................................................................................
Telefon ......................................
Fax ............................................